Het heilige Woord van God

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad

Gods Woord

 

Reina Valera 1960:

 

Het boek (Nederlands):

 

King James Version:

 

 

ARTIKEL: De uitverkorenen van God

God heeft zijn enige zoon opgeofferd zodat wij de kans krijgen om met Hem te verzoenen en via zijn zoon eeuwig leven te ontvangen. De Bijbel zegt dat wij allen vijanden waren van God en dankzij Jezus Christus kunnen we een relatie met God de Vader opbouwen. Want niemand kan tot God de Vader komen als het niet via Jezus is, omdat Hij is de weg naar God, de waarheid van God en het eeuwige leven.

Jezus zelf zei:

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid” (Johannes 11:25)

Dit is een open deur tot God de Vader en tot het leven na de Dood. Deze deur is voor iedereen binnen handbereik, maar er wordt een voorwaarde gesteld:  in Jezus te geloven.

Het heilige woord van God (de bijbel) laat ons zien dat God alles weet en dus ook weet wie van ons zal geloven in Jezus Christus. Immers staat geschreven dat God ons geest al kende voor het ontstaan van deze aarde. Je kan zeggen dat God heeft ons uitgekozen (uitverkoren).

God heeft u uitgekozen om uw leven te veranderen zodat Hij zijn plannen met u kunt uitvoeren.

Tegen Jeremia zei God:          

11 Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. 12 Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. 13 U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. (Jeremia 29:11)

We weten dat onze God niet veranderd met de tijd en geen onderscheid maakt tussen mensen. We kunnen vertrouwen dat God goede plannen heeft voor degene die Hij heeft uitgekozen, en dus goede plannen voor U, ja voor U.

Het leven van een gelovige zal zwakheden vertonen want wij zijn niet perfect. Maar Hij maakt ons perfect. Wij zijn zondaren maar Hij wast onze zonde af. Wij zijn ontrouw maar Hij blijft altijd trouw aan zijn kinderen. De bijbel zegt: Zelfs als mijn vader en moeder me in de steek zouden laten, zult U nog altijd bij me zijn.

En dit alles omdat wij in Jezus geloven!

Voor God is alles mogelijk. En Jezus zei:

Alles is mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9:23)

Gelooft U dat?

 

Denk aan dat als

 Psalm 118:6

De HERE is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?


 

Hij gaf zijn leven voor ons

jezus7

Mattheus 17:5

klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’

De Christen hebben alleen 1 God

Shield Trinity Scutum Fidei English.svg

Ons Heer Jezus heeft ons plaatst op het kruis genomen zodat wij vandaag eeuwig leven kunnen ontvangen en waarlijk vrij zijn.

 

 

 


 

Vragen/Antwoorden:

Met deze website willen we u helpen met het doorgronden van de bijbelse geschriften

 

Heeft u vragen met betrekking tot de Bijbel dan zijn we meer dan blij om uw te beantwoorden met de ware woord van God. Neem gerust contact met ons voor meer informatie. Aanvang van onze bijbelstudie kunt u lezen in het menu "Samenkomsten"

 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. — Mateo 24:35

Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. — Mattheuw 24:35

Als deze dingen gebeuren, is het einde van de tijd gekomen. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. — Mattheus 24:35