Het heilige Woord van God

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad

Gods Woord

 

Reina Valera 1960:

 

Het boek (Nederlands):

 

King James Version:

 

Wij geloven

 

 Onze geloofsbelijdenis:

 • Wij geloven in een God als almachtige Schepper van hemel (universum) en aarde. Genesis 1, 2

 • Wij geloven in de eenheid van God, bestaande uit: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Jesaja 9:5, Mattheüs 28:19, Johannes 10:30

 • Wij geloven dat de Bijbel is door God geïnspireerde Woord  en dat zij betrouwbaar is en geldt als hoogste gezag en het allerbelangrijkst is in alle zaken van geloof en het leven, ook waar het gaat om de geschiedenis, de natuur en de hele kosmos. 2 Timotheüs 3:16

 • Wij geloven in de algehele zondigheid en schuld van de mens.

 • Wij geloven dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is de enige Bemiddelaar tussen God en de mens. Er is geen redding mogelijk door een ander evangelie, door een ander persoon of door goede werken van de mens. Johannes 14:6, 1 Timotheüs 2:5

 • Wij geloven dat God de mens (de wereld) zo lief heeft gehad , dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben (Johannes 3:16).

 • Wij geloven dat iedere zondaar eeuwig leven ontvangt wanneer die zich laat dopen en geloof in ons heer Jezus Christus. Marcus 16:16

 • Wij geloven in de noodzaak van bekering, het geestelijk opnieuw geboren worden van de mens door de doop (onderdompeling in water), wat leidt tot een nieuw leven in Jezus Christus.

 • Wij geloven dat we vormen een familie op aarde die met elkaar verbonden is door de liefde en het lichaam (de gemeente). Johannes 17:21, 1 Korinthiërs 12.

 • Wij geloven in de uiteindelijke opstanding van de doden. Voor gelovigen de opstanding tot het eeuwige leven en voor de niet-gelovigen tot het eeuwige oordeel. 1 Korinthiërs 15:24-28, Mattheus 12:36, Johannes 3:18, Romeinen 6:23

 • Wij geloven dat Jezus gaf aan de kinderen van God de kracht om de werken van de vijand te vernietigen in zijn naam. Lucas 10:19 Romeinen 12:1-3