Het heilige Woord van God

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad

Gods Woord

 

Reina Valera 1960:

 

Het boek (Nederlands):

 

King James Version:

 

De visie

 

 

Kort overzicht van onze visie:

* Ons taak is het winnen van zielen voor ons Heer Jezus Christus of m.a.w. het uitbreiden van zijn koninkrijk van God hier op aarde.

* De geredde zielen leiden tot een continue gemeenschap met ons Heer Jezus Christus door hun te onderrichten in het woord van God (evangelie).

* het vormen van een krachtig gemeenschap (lichaam) die sterk is in geloof, liefde en eenheid in Jezus Christus.

* Het helpen van arme kinderen lokaal en internationaal door ze te voeden en ze te leren de normen en waarden van ons geloof.

* Het manifesteren van de glorie, de liefde, de macht en de kracht van ons Heer Jezus, de Heilige Geest en God de Vader.

* Het begeleiden en stimuleren van de gaven van God in de discipelen zodat deze kunnen gekozen worden door God tot Evangelisten, Leraren, Apostel, Pastors en Profeten

* Het leveren van een goede constributie tot de Nederlandse gemeenschap.